Loading...

Wij waarderen onze medewerksters en medewerkers – zij
hebben een groot aandeel in ons succes!

Onze medewerksters en medewerkers hebben een groot aandeel in het reeds decennialang aanhoudende bedrijfssucces. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend, hen als uiting van onze waardering faciliteiten te bieden die ver boven de wettelijk voorgeschreven prestaties uitstijgen. Het zijn zowel financiële voordelen als benefits die aan de werkplaats en de werkomgeving gerelateerd zijn. Daarbij komen prestaties die een evenwichtige verhouding tussen privé- en beroepsleven van onze medewerksters en medewerkers ondersteunen en tevens maatregelen ter bevordering van de gezondheid. Het welzijn van onze medewerksters en medewerkers betekent voor ons een waardevolle investering in de toekomst van onze onderneming. Van meet af aan staan wij hen met raad en daad ter zijde.


Veilige werkplaats
in een succesvolle,
door een familie gerunde onderneming

Werkplaats,
werkomgeving


Aangename arbeidsomstandigheden in een vriendelijke sfeer

 • Veilige werkplaats in een succesvolle, door een familie gerunde onderneming
 • Week van 38,5 uren in principe van maandag tot vrijdag, aangenaam bedrijfsklimaat, collegialiteit
 • Gefundeerde inwerking in moderne arbeidsprocessen, opleidingen ter uitbreiding van de competentie
 • Modernste uitrusting, modernste verzendtechniek:
  bijvoorbeeld Pick-by-Voice orderpicking in het magazijn evenals ergonomische set-up met twee monitoren halfrond opgesteld op de administratieafdeling
 • Verwerving van een heftruckcertificaat (bij aanstelling op de magazijnafdeling)
 • Gratis dranken (koffie, thee, water)


Aanvullend voor leergasten:

 • Uitgebreide opleiding met de best mogelijke voorbereiding op de eindexamens.
 • Wij zijn een topbedrijf op het gebied van opleidingen (IHK keurmerk)

Financiële
voordelen


Benefits die tellen en renderen

 • Prestatieafhankelijke en stipte bezoldiging
 • Vakantiegeld en kerstgratificatie evenals jaarlijkse, op cao-akkoorden voor groot- en buitenlandse handel afgestemde salarisaanpassing
 • Kapitaalvormende voordelen (na zes maanden durende anciënniteit)
 • Bedrijfspensioen (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vooropgesteld)
 • Fietsleasing voor medewerkers/medewerksters en partners (met uitgestelde beloning)
 • Kostenovername van professionele steun- en ondersteuningsmaatregelen resp. individuele her- en bijscholingsmaatregelen voor werknemers
 • Literatuurkostentoelage voor leerboeken
 • Werkkledij in de Naber CI (functieafhankelijk)


Aanvullend voor leergasten:

 • Kostenovername voor de voor leergasten bestemde avondcursussen in de proeffase


Benefits die tellen en
renderen
 


Beste voorwaarden
voor evenwichtige
Work-Life-Balance

Gezin en
vrije tijd


Beste voorwaarden voor evenwichtige Work-Life-Balance

 • 30 dagen vakantie per jaar
 • Kinderopvang door nabij het bedrijf gelegen kinderdagverblijf (crèche, peuterschool)
 • Zeer goede verenigbaarheid van beroep en gezin alsook vrije tijd (al naargelang werkomgeving en afspraak is ook mobiel werken mogelijk)
 • Voor medewerkers interessante events

Gezondheid


Ter ondersteuning van het prestatievermogen en de veerkracht

 • Bedrijfsgezondheidsmanagement (bedrijfsarts en vaccinatie-aanbiedingen)
 • EHBO-cursussen
 • Bevordering van gezondheid en ergonomie, bij voorbeeld door in hoogte verstelbare bureaus (bij medische indicatie)
 • Ruimtepsychologische maatregelen voor de psychologisch-ergonomische ondersteuning van de werkomgevingg


Ter ondersteuning
van het prestatievermogen
en de veerkracht